alan adı
 • .com
 • .net
 • .org
 • .com.tr
 • .website
 • .info
 • .market
 • .biz
 • .ltd
 • .xyz
 • .tv
 • .name
 • .ws
 • .shop
 • .us
Tüm Domainler
.com 27.97TL 33.86TL
.net 30.18TL 33.93TL
.org 45.48TL
.com.tr 30.00TL 44.90TL
.website 22.04TL
.info 38.64TL
.market 128.80TL
.biz 38.64TL
.ltd 147.20TL
.xyz 5.52TL 18.40TL
Yeni Domain (Alan Adı) Kayıt.
Alan adı transfer
En ekonomik hosting paketi. Ücretsiz WebSite hazırlama aracı
Büyük Çaplı Siteler için Linux , Asp (Windows,Asp,Aspx,.Net ,CFS) Hosting (Web Alanı) Kayıt.Kayıtlı bir domain (alan adı) için Linux , Asp (Windows,Asp,Aspx,.Net ,CFS) Hosting ( Web alanı) kaydı.
Domainsitesi Reseller Paketleri.
Cloud özellikli sanal sunucular(vps)
Toplu Domain Sipariş Ekranı
Alışveriş sepeti
Sepetiniz Boş
Bizden haberler

MÜŞTERİ HİZMETLERİ

0850 480 53 01
destek@domainsitesi.com
(Çalışma Saatleri:09:00-18:30)


Domainsitesi.com hakkında

 1. Hakkımızda
 2. Hizmet Sözleşmesi
 3. Gizlilik Güvenlik
  

Domain 1 yıl 2 yıl 3 yıl 5 yıl 10 yıl
.com 27.97 TL 66.98 TL 100.46 TL 167.44 TL 333.04 TL
.net 30.18 TL 66.98 TL 100.46 TL 167.44 TL 333.04 TL
.org 45.48 TL 90.97 TL 136.45 TL 189.52 TL 379.04 TL
.com.tr
Şirket, Marka veya AdSoyad.com.tr içindir. Belge gerektirir.

sirketadi.com.tr, marka.com.tr vs için gerekli belgeler:
1)Ticaret odasından alınmış olan bu maddede sıralanmış belgelerden herhangi birinin gönderilmesi yeterlidir: "Faaliyet Belgesi", "Ticari Sicil Belgesi", "Oda Sicil Kayıt Sureti", Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde yayınlanmış olan ticaret unvanı ilanı (bu belgelerden bir tanesi yeterlidir),
Türk Patent Enstitüsü'nden alınmış "Marka Tescil Belgesi",
Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Odası'ndan alınmış olan "Sicil Tasdiknamesi",
2) Alan Adı (Domain) Tahsis Formu

İlgili yerleşim birimine ait portal oluşturmak için;
Başvuran belediyeler için belediye başkanı imzalı talep yazısı ya da "Alan Adı (Domain) Tahsis Formu"nun yetkili kişi tarafından, imzalanıp kaşelenmesi gerekmektedir.

Otel ve tatil köyleri için,
1)Turizm Bakanlığı'ndan alınmış "Turizm İşletmesi Belgesi"
2) Alan Adı (Domain) Tahsis Formu

Seyahat acenteleri için,
1)Turizm Bakanlığı'ndan alınmış "Seyahat Acentesi İşletme Belgesi",
2) Alan Adı (Domain) Tahsis Formu

Dershaneler için,
1)Milli Eğitim Bakanlığı "Özel Öğretim Kurumları Ruhsatnamesi",
2) Alan Adı (Domain) Tahsis Formu

Televizyon programları için,
1)Kültür Bakanlığı'ndan alınmış "Televizyon Gösterim Belgesi",
2) Alan Adı (Domain) Tahsis Formu

Film adları için,
1)Kültür Bakanlığı Telif Hakları ve Sinema Genel Müdürlüğü'nden alınmış izin belgesi,
2) Alan Adı (Domain)Tahsis Formu

Sanatçılar için,
1)Bağlı bulundukları meslek birliği, dernek ya da odadan(MESAM, SESAM, ÇASOD, vb.) üye kayıt belgesi,
2) Alan Adı (Domain) Tahsis Formu

Özel hastaneler için,
1)Sağlık Bakanlığı'ndan alınmış "Özel Hastane Açılış ve Mesul Müdürlük Ruhsatı",
2) Alan Adı Tahsis Formu

İrtibat büroları için,
1)Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü'nden alınmış "İrtibat Bürosu Açılım Belgesi",
2) Alan Adı (Domain) Tahsis Formu

Yabancı bir kuruluşun Türkiye distribütörlüğünü ya da temsilciliğini yapan kuruluşlar için,
1)Başvurulan alan adına (Domain) ait tescil belgesi gerekmektedir. Bunun yanı sıra isim sahibi şirketin başvurulan alan adının distribütör ya da temsilci şirket tarafından alınabileceğine dair iznini belgeleyen antetli kağıtları üzerinde, imzalı ve kaşeli yetki belgesi,
2) Alan Adı (Domain) Tahsis Formu

Radyo ve televizyonlar için,
1)Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK)'ndan alınmış frekans tahsisini bildiren resmi yazı,
2) Alan Adı (Domain) Tahsis Formu

Dergi ve gazeteler için,
1)"derginin/gazetenin aslı" ve "Mevkute Beyannamesi Alındı Belgesi",
2) Alan Adı (Domain) Tahsis Formu

Süresiz yayınlar için,
1)yayının aslı,
2) Alan Adı Tahsis Formu

İlaç isimleri için,
1)"Yabancı Tıbbi Müstahzarlar Ruhsatnamesi",
2) Alan Adı (Domain) Tahsis Formu

Çiftlikler için,
1)Bağlı bulunduğu ziraat odasından kayıt belgesi.
2) Alan Adı (Domain) Tahsis Formu

Gemiler için,
1)"Türkiye Cumhuriyeti Gemi Tasdiknamesi"
2) Alan Adı (Domain) Tahsis Formu

Fuarlar için,
1)Resmi Gazetede yayınlanan "Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Fuar Takvimi Tebliği" veya Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'ndan alınan "Fuar İzni Yazısı"
2) Alan Adı (Domain) Tahsis Formu

30.00 TL 104.51 TL 156.77 TL 261.28 TL
.website 22.04 TL 44.09 TL 66.13 TL 110.22 TL
.info 38.64 TL 77.28 TL 115.92 TL 193.20 TL 386.40 TL
.market 128.80 TL 257.60 TL 386.40 TL 644.00 TL 1,288.00 TL
.biz 38.64 TL 77.28 TL 115.92 TL 193.20 TL 386.40 TL
.ltd 147.20 TL 294.40 TL 441.60 TL 736.00 TL 1,472.00 TL
.xyz 5.52 TL 20.02 TL 38.42 TL 75.22 TL 167.22 TL
.tv 121.44 TL 242.88 TL 364.32 TL 662.40 TL 1,214.40 TL
.name 44.16 TL 88.32 TL 132.48 TL 220.80 TL 441.60 TL
.ws 55.20 TL 110.40 TL 165.60 TL 276.00 TL 552.00 TL
.shop 128.80 TL
.us 33.08 TL 66.17 TL 99.25 TL 165.42 TL 330.83 TL
.asia 73.60 TL 147.20 TL 220.80 TL 368.00 TL 736.00 TL
.ist 110.03 TL 220.06 TL
.istanbul 110.03 TL 220.06 TL
.org.tr
Dernek, Vakıf, Kongre vb. organizasyonlar içindir. (Belgeli)

org.tr için gerekli belgeler:
1)Dernek ve vakıflar için yapılan alan adı (Doamin) başvurularında, başvuru yapan organizasyonun kuruluş kanunu, vakıf senedi veya dernek tüzüğünün -ilk üç sayfası ile son sayfası(Proje ve kongre gibi kar amacı bulunmayan oluşumların ise ".org.tr" ikinci düzey alt alan adına başvurabilmesi için en az üç sivil toplum kuruluşundan destek yazısı alması gerekmektedir. )
2) Alan Adı (Domain) Tahsis Formu

33.12 TL 29.44 TL 99.36 TL 165.60 TL
.bel.tr
Belediyeler içindir. Belge gerektirir.

Bu belgelerden herhangi birinin gönderilmesi yeterlidir.
1-İlgili yerleşim birimine ait portal oluşturmak için başvuran belediyeler için belediye başkanı imzalı talep yazısı
2-Alan adı (Domain) tahsis formu
11.04 TL 22.08 TL 33.12 TL 55.20 TL
.av.tr
Avukatlar içindir. Belge gerektirir.

av.tr için gerekli belgeler:
".av.tr" alt alan adının (Domain) tahsisi ile ilgili olarak, TBB'nce bilgi notu, kurallar ve taahhütname başlıkları altında 3 grup döküman hazırlanmış ve bu dökümanlar http://www.barobirlik.org.tr/avtr adresinde kullanıcılara sunulmustur. ".av.tr" uzantılı alan adlarının tahsis edilebilmesi için; tarafımıza yapılan başvuruyu takiben, Türkiye Barolar Birliği (TBB) web sitesinde yer alan online başvuru formunun doldurulması gerekmektedir. Bu işlemi takiben, yapılan alan adı (Domain) başvurusu, TBB Bilişim Koordinatörlüğü'nce "av.tr Alan Adı (Domain) Tahsis Kuralları" çerçevesinde denetlenecek, kurallara uygunsa TBB tarafından onay verilecektir. Başvurusu bulunan alan adı, TBB'ginden gönderilecek olan onayı takiben tahsis edilecektir.

33.12 TL 66.24 TL 99.36 TL 165.60 TL
.eu
Sadece Avrupa birliğinde bölgesi

Sadece Avrupa birliğinde ikamet edenler veya adres gösterebilenler

46.00 TL 92.00 TL 138.00 TL 230.00 TL 460.00 TL
.cloud 42.32 TL 84.64 TL 126.96 TL 211.60 TL
.k12.tr
Okullar içindir. Belge gerektirir.

Bu belgelerden herhangi birinin gönderilmesi yeterlidir.
7-Dershaneler için, Milli Eğitim Bakanlığı "Özel Öğretim Kurumları Ruhsatnamesi",
2-Alan adı tahsis formu
11.04 TL 22.08 TL 33.12 TL 55.20 TL
.biz.tr 33.12 TL 66.24 TL 99.36 TL 165.60 TL
.info.tr 33.12 TL 66.24 TL 99.36 TL 165.60 TL
.tv.tr 33.12 TL 66.24 TL 99.36 TL 165.60 TL
.catering 110.40 TL
.blog 110.36 TL
.red 25.76 TL
.gen.tr 33.12 TL 66.24 TL 77.28 TL 165.60 TL
.web.tr 33.12 TL 66.24 TL 25.76 TL 165.60 TL
.co 110.40 TL 220.80 TL 331.20 TL 552.00 TL 1,104.00 TL
.de 53.36 TL 106.72 TL 160.08 TL 266.80 TL 878.78 TL
.im 110.40 TL
.fr 33.12 TL 66.24 TL 99.36 TL 147.20 TL
.host 294.40 TL 588.80 TL 883.20 TL 1,472.00 TL
.hosting 165.60 TL
.guru 110.40 TL
.online 117.76 TL
.in 44.16 TL 88.32 TL 132.48 TL 220.80 TL
.me 121.44 TL
.ae 294.40 TL
.ru 110.40 TL 220.80 TL 331.20 TL 552.00 TL
.tw 128.80 TL
.xxx 312.80 TL
.co.uk 69.92 TL 139.84 TL 209.76 TL 349.60 TL
 
       
Domain 1 yıl 2 yıl 3 yıl 5 yıl 10 yıl (Kdv dahil)
 


server monitor
Bizi Google+'da bulun